Kontakt

Regnbågen (kooperativ hyresrättsförening)
Org.nummer:  769621-6147

Postadress:
Regnbågens seniorboende
Sandhamnsgatan 6
115 40 Stockholm
E-post: info@regnbagen.net

PlusGirokonto: 59 96 29-3     Bankgironummer: 755-3621

Inbetalningar från utlandet: IBAN-nr:SE14 9500 0099 6042 0599 6293 BIC/SWIFT-kod:NDEASESS OBS! Skriv in ditt namn på talongen för inbetalning, tack!

 

Medlemsärenden

Frågor, synpunkter och förslag från medlemmar.

E-post: info@regnbagen.net

 

Vice ordförande

Tomas Lindholm

E-post: tomas_lindholm@hotmail.com

 

Kassör

Gabriella Höstfält

E-post: Gabriella.Hostfalt@regnbagen.net

 

Informatör

Christer Fällman

E-post: christer.fallman@regnbagen.net

 

Övriga styrelseledamöter

Tomas Lindholm
Mattitjahu Juhano
Gabriella Höstfält (kassör)
Anders Niska
Jane Jansson
Susann Hervordotter (sekreterare)

 

För valberedningen

Christer Fällman (sammankallande)
Kenth Thunberg
Björn Lundstedt

E-post: valberedning@regnbagen.net