Anmälningsblankett för dig som önskar att bli medlem i föreningen

Fyll i uppgifterna och skicka uppgifterna via e-post till:

susann.hervordotter@regnbagen.net

eller skriv ut blanketten och skicka via brev till:

Regnbågens kooperativa hyresrättsförening
Sandhamnsgatan 6, 115 40 Stockholm.

Dina adressuppgifter

Det är mycket viktigt att du anger korrekt e-postadress då nästan all vår

korrespondens sker via e-post!

Telefonnummer

För att få flytta in på Regnbågens seniorboende måste du vara fyllda 55 år, se föreningens stadgar.

Ju tidigare du ställer dig i kö desto större är din chans att få en lägenhet.

 

Jag vill bli medlem i Regnbågen och betalar därför medlemsavgiften, 300 kr!

Jag vill också ställa mig i kö och betalar därför också köplatsavgiften, 700 kr!

Medlemsavgiften betalas årligen medan köplatsavgiften är en engångsavgift.

Medlemsavgiften och ev köplatsavgift betalas via:

PlusGirokonto: 59 96 29-3     Bankgironummer: 755-3621

Inbetalningar från utlandet:

IBAN-nr:SE14 9500 0099 6042 0599 6293 BIC/SWIFT-kod:NDEASESS

OBS! Skriv in ditt namn på talongen för inbetalning, tack!

Välkommen!