Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är nu  godkända av Bolagsverket, klicka här.

På en första ordinarie stämma den 1:a februari 2015 antogs förslaget i konsensus  samt en andra gång på en  extra stämma  den 22 februari 2015.

Läs vidare under rubriken ”Medlemsinformation”.

Det är viktigt att alla medlemmar läser stadgarna!