Vill du bli medlem i Regnbågen?

Årsavgiften är för närvarande 300 kr per år. Vill du även ställa dig i kö för lägenhet tillkommer en köplatsavgift som är en engångsavgift på för närvarande 700 kronor.

Inbetalningstillfället avgör vilken köplats du får till ditt boende vid Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Den finns i kvarteret Rio på Gärdet, Sandhamnsgatan 6, 115 40 Stockholm.

Genom avgiften blir du medlem i föreningen.  Köplatsavgiften återbetalas inte även om du vid ett senare  tillfälle beslutar  dig för att inte flytta in på Regnbågen eller vill lämna föreningen. Styrelsen äger rätt att utnyttja beloppet för sin löpande verksamhet.

Erlagd årsavgift 300 kronor ger dig rätt att närvara och rösta vid t.ex. årsmöten.

Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalningstillfället. Du hittar en anmälningsblankett i menyn till vänster.