Kontakt

E-post
regnbagen@regnbagen.net
Postadress
Regnbågens seniorboende
Sandhamnsgatan 6
115 40 Stockholm
Inbetalningar
Plusgiro 59 96 29-3
Bankgiro 755-3621
Ange ditt namn vid inbetalning.
Betalningar från utlandet
IBAN-nr SE14 9500 0099 6042 0599 6293
BIC/SWIFT-kod NDEASESS
Organisationsnummer
769621-6147

Styrelse
Christer Fällman, ledamot och ordförande
christer.fallman@regnbagen.net
Berndt Edgren, ledamot och eventansvarig
Ann Mari Lindqvist, sekreterare
Lars Lundbom, ledamot och kassör
lars.lundbom@regnbagen.net
Anders Niska, ledamot och bovärd
Jane Jansson, ledamot och webbansvarig
Björn Lundstedt, ledamot och eventansvarig
Mikael Ekman, ledamot och vice ordförande
mikael.ekman@regnbagen.net
Per Rudin, ledamot

Internrevisorer
Roger Larsson,
Gabriella Höstfält
gabriella.hostfalt@regnbagen.net

Valberedning
valberedning@regnbagen.net
Zusanne Ahlin (sammankallande)
Bengt Råsberg