Kontakt

E-post
regnbagen@regnbagen.net
Postadress
Regnbågens seniorboende
Sandhamnsgatan 6
115 40 Stockholm
Inbetalningar
Plusgiro 59 96 29-3
Bankgiro 755-3621
Ange ditt namn vid inbetalning.
Betalningar från utlandet
IBAN-nr SE14 9500 0099 6042 0599 6293
BIC/SWIFT-kod NDEASESS
Organisationsnummer
769621-6147

Styrelse
Christer Fällman, ordförande christer.fallman@regnbagen.net
Anders Niska, vice ordförande
Ann Mari Lindqvist, sekreterare
Susann Hervordotter, kassör susann.hervordotter@regnbagen.net
Mattitjahu Juhano, ledamot och bovärd
Jane Jansson, ledamot och webbansvarig
Tomas Lindholm, ledamot
Per Rudin, ledamot

Internrevisorer
Roger Larsson,
Gabriella Höstfält
gabriella.hostfalt@regnbagen.net

Valberedning
Kenth Thunberg
Lars Lundbom
Zusanne Ahlin
valberedning@regnbagen.net

Stadgegrupp
Ann Mari Lindqvist (förtroendevald)
Anders Niska (förtroendevald)
Georg Botos Sydebrant (adjungerad medlem)
Stefan Botos Sydebrant (adjungerad medlem)
Kenth Thunberg (adjungerad medlem)