Kontakt

E-post
regnbagen@regnbagen.net
Postadress
Regnbågens seniorboende
Sandhamnsgatan 6
115 40 Stockholm
Inbetalningar
Plusgiro 59 96 29-3
Bankgiro 755-3621
Ange ditt namn vid inbetalning.
Betalningar från utlandet
IBAN-nr SE14 9500 0099 6042 0599 6293
BIC/SWIFT-kod NDEASESS
Organisationsnummer
769621-6147

Styrelse
Christer Fällman, ledamot och ordförande
christer.fallman@regnbagen.net
Berndt Edgren, ledamot och eventansvarig
Ann Mari Lindqvist, sekreterare
Lars Lundbom, ledamot och kassör
lars.lundbom@regnbagen.net
Anders Niska, ledamot och bovärd
Jane Jansson, ledamot och webbansvarig
Björn Lundstedt, ledamot och eventansvarig
Mikael Ekman, ledamot och vice ordförande
Per Rudin, ledamot

Internrevisorer
Roger Larsson,
Gabriella Höstfält
gabriella.hostfalt@regnbagen.net

Valberedning
valberedning@regnbagen.net
Zusanne Ahlin (sammankallande)
Johan Demarkesse
Bengt Råsberg

Stadgegrupp
Ann Mari Lindqvist (förtroendevald)
Anders Niska (förtroendevald)
Georg Botos Sydebrant (adjungerad medlem)
Stefan Botos Sydebrant (adjungerad medlem)
Kenth Thunberg (adjungerad medlem)