Besök från Fi

Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ i stadshuset och ordförande i Stockholms stad råd för mänskliga rättigheter, har besökt Regnbågens seniorboende på Gärdet tillsammans med Hanna Wigerdal, kommunikatör vid Fi.

De träffade Regnbågens ordförande Christer Fällman och flera andra boende. Samtalen handlade om omsorg för äldre i Sverige och varför resurserna inte räcker till för att få en individuell vård i ”världsklass”. Diskussionerna handlade även om förbättrad utbildning för personal inom hemtjänsten, som i dag spelar en allt större roll för att möte de behov som finns när vi som äldre ska bo hemma så länge som möjligt.

Christer Fällman tog även upp en diskussion kring utökat mandat till kommunens biståndsbedömare, som har en mycket viktig roll när det gäller rätt placering  vid rätt tidpunkt för äldre personer med behov av plats på ett vårdboende.