Liberalt biståndsprojekt på besök

Ännu ett besök som inspirerar och som får mig att reflektera över hur bra vi har det i Sverige och att vi aldrig får glömma bort detta faktum.

SILC (Swedish International Liberal Center) besöker boendet tillsammans med en grupp liberala aktivister från; Polen, Lettland, Georgien, Ryssland, Venezuela, Tunisien, Bulgarien och Serbien.

SILC är en liberal biståndsstiftelse som arbetar med bland annat demokratibistånd och HBTQ-frågor. Och även i denna grupp ställs det frågor om hur kan det vara möjligt att skapa ett boende som Regnbågens seniorboende och svaret är enkelt ”för att vi kan”.

Deltagarna sitter tysta efter vår diskussion och en av dem säger med nedböjt huvud till mig efter frågestunden ”I Ryssland är detta helt omöjligt och all kamp känns förlorad, det är värre än någonsin”. Jag låter orden sjunka in och det som han säger ger ett mig ett visst perspektiv på tillvaron här hemma. Men jag kommer nog aldrig att förstå innebörden av det som han berättar, jag kan bara försöka att förstå.

Christer Fällman, ordförande