Möte om HBTQ för äldre


Simon Bäckström och Madelein Cleve på bilden arbetar på Äldreförvaltningens planeringsavdelning i Stockholm stad har varit på ett möte i Regnbågen. De ansvarar tillsammans för ett HBTQ-projekt för personer över 65 år. Som strateger inom förvaltningen gör de en kartläggning om vilka boenden och verksamheter som vänder sig till målgruppen.

Mötet med Regnbågens ordföranden Christer Fällman utvecklades till en intensiv diskussion om dagens omsorg för äldre.

Mötet slutade med att de båda önskar att återkomma för vidare diskussion om bland annat hemtjänst och hur en förnyad syn på Stockholm Pride kan utveckla konceptet inom stadens förvaltningar.