Ädreförvaltning på besök

Ännu ett besök på Regnbågen: Från äldreförvaltningen på Sundbybergs kommun och den nya enheten ”Utveckling och uppföljning” kom en grupp bestående av, sjukgymnast, musikterapeut, Silviasyster, demenssjuksköterska och socionom för att höra mer om uppbyggnaden av seniorboendet Regnbågen.
Vi diskuterade Sundbybergs utveckling av omsorg om äldre och möjligheterna att vända sig till olika målgrupper och hur en strategi skulle kunna se ut för ett sådant mål. Björn Lundstedt, ledamot och ordföranden Christer Fällman visade lokalerna och svarade på frågor.