Ny styrelse i Regnbågen

Ny styrelse i Regnbågens kooperativa hyresrättsförening: Stefan Botos Sydebrant (suppelant), Pia Faxen (ledamot), Aina Elmerup (kassör), Georg Botos Sydebrant (suppelant), Hannele Hakunti (revisor), Björn Lundstedt (ledamot), Per Rudin (sekreterare), Agneta Sparre (ledamot), August Boj (ordförande) och Staffan Westman (ledamot).

Söndag den 31 mars valdes Regnbågens nya styrelse  på årsmötet som hölls i restaurang Klein´s Rio på Sandhamnsgatan. Den nya styrelsen ska nu leda arbetet i nya och redan befintliga inriktningar för medlemmarnas bästa.

Den avgående styrelsen tackade för sig och konstaterade att samarbetet och glädjen tillsammans i styrelsen har varit givande. Avgående ordförande Christer Fällman stannar som adjungerad i den nya styrelsen och får nu uppdraget som informatör dvs ”ansiktet utåt” till media och politiker samt till den allmänna publikens intresse. Den avgående styrelsen önskar den nya styrelsen med August Boj som ordförande lycka till.

Efter mötet bjöds de närvarande medlemmarna på en välsmakande buffé där även vin eller öl ingick. En riktig fest tyckte vi som var där!!
Christer Fällman