Äldreministern till Regnbågen

Christina, Aina, Pia, Erik, Christer, Lena Hellengren och August.

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, S, besökte boendet under Pride 2019 i sällskap av Erik Slottner, äldreborgarråd i Stockholms stad och gruppledare för KD.

Efter den en rundtur i huset med visning av två lägenheter blev det diskussioner och frågor bland annat kring vad som händer med de äldre i gruppen HBT som bor ute i landet.

År 2002 tog Stockholms kommunfullmäktige ett enhälligt beslut om att all vårdpersonal i Stockholm ska ges ”homokompetens” och att det åligger varje chef inom äldrevården att tillse att underställd personal får sådan utbildning. Ministern och representanterna från Regnbågen diskuterade vad som händer i denna fråga,

De diskuterade även frågan om fler seniorbostäder till målgruppen HBT i Stockholm och på ett nationellt plan. 

Regnbågens ordförande August Boj reciterade ett välkomstbrev till Socialministern, där det även bifogades ett preliminärt program innehållande planerna för ett vetenskapligt symposium om HBT-seniorers situation och behov i Sverige.

Christer Fällman pratar med ministern under en lägenhetsvisning.