Diskussioner om omsorg och hemtjänst

Annika Vedin och My Sandström, båda servicehandläggare på Stockholms stads serviceförvaltning, enheten för sociala frågor fick en visning på boendet Regnbågen.
Vi avhandlade många intressanta frågor gällande äldreomsorg och hemtjänst samt visade runt i husets allmänna utrymmen. Besöket avslutades med en gofika och frågestund på Rioträffen.