Äldre HBT-personer osynliga

Hos många hbt-personer finns en oro för att bli särbehandlad på äldre dagar i vård, hemtjänst och på äldreboende.
Nu visar en enkät från Socialstyrelsen att bara hälften av landets kommuner tar hänsyn till äldre hbt-personers situation. Det berättar Sveriges television i ett inslag.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hbt-personer-forbises-i-aldrevarden