Möte om bemötande i vård och omsorg

Regnbågens ordförande Pia Faxén, Kajsa Salem på Sörmlands region och Ander Niska från Regnbågens styrelse.


Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har deltagit i en konferens om HBTQI-certifiering och diplomering för landets regioner, som är huvudmän för vård och omsorg. Arrangör var Östergötlands region och flera andra regioner deltog.

Regnbågens styrelse var inbjuden och våra representanter fick tillfälle att presentera vårt seniorboende och skapa förståelse om behovet av speciella boenden för vår grupp av seniorer. Vi talade om vårt behov av förståelse för hur vård (vårdcentraler, sjukhusvård) och även den kommunala hemtjänsten behöver utföras för att våra behov ska tillfredsställas. 

Certifiering och utbildning när det gäller våra behov och respekt för våra olika personligheter inom vår HBT-grupp är en nödvändig del. Vi presenterade vårt boende och visade på valfriheten som är viktig för oss.