Oro för attityder inom äldreomsorgen

Många äldre hbtqi-personer känner oro för att behöva flytta till äldreboende eller få hemtjänst, bland annat för att de är osäkra på bemötande och kunskap hos personalen. Samtidigt har endast en mindre andel kommuner ett aktivt hbtqi-arbete kopplat till likabehandling av äldre. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. Kartläggningen visar att många äldre hbtqi-personer känner oro inför att ta del av kommunal vård och omsorg, bland annat när de tänker på mötet med vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst eller äldreboende.

– Många kan tidigare ha upplevt stigmatisering eller diskriminering och är därmed oroliga för framtiden som äldre och att behöva äldreomsorg. Det kan handla om oro för att bli bemött negativt eller om huruvida personalen har kunskap om hbtqi-frågor. De vi har intervjuat lyfter också fram att personalkontinuitet kan vara extra viktigt för att skapa trygghet, säger Charlotte Fagerstedt, projektledare på Socialstyrelsen.

Kartläggningen belyser flera områden som behöver utvecklas i den kommunala vården och omsorgen för äldre htbqi-personer, för att nå en ökad kunskap och kompetens. Bland annat föreslår Socialstyrelsen att det tas fram kunskapsstöd på området riktat till vården och omsorgen, något som också efterlysts av kommuner.

Medlemmar i Regnbågens seniorboende finns bland dem som lämnat sina synpunkter till kartläggningen. Läs mer och ladda ner kartläggningen här.