Möte om framtidens vård

Socialstyrelsens utredare Lisette Wahlroth och Charlotte Fagerstedt har besökt Regnbågen.

Bland äldre hbtqi-personer finns det en oro över att så småningom behöva stöd från samhället i hemmet eller flytta till ett särskilt boende för äldre. Oron handlar främst om mötet med personalen: att inte blir bra bemött, att personalen inte har hbtqi-kompetens och att ständigt möta ny personal.

Det visar en kartläggning av inställningen till kommunal vård och omsorg för äldre och hbtqi-personer som Socialstyrelsen gjort och som vi berättade om här i höstas. 

Nu har det arbetet gått in i ett nytt skede. Socialstyrelsens utredare har besökt representanter för målgruppen – bland annat Regnbågens seniorboende – för att få in synpunkter inför arbetet med att ta fram ett kunskapsstöd och undervisningsmaterial riktad till vården och omsorgen.

Det blev ett konstruktivt samtal mellan de två utredarna och de drygt 20 personer från Regnbågen som kom till ett möte som arrangerades i boendets aula.

Kartläggningen finns att ladda ner här.

De som har synpunkter att lämna till till utredarna kan göra det här.