Stort möte om vård och omsorg

I början av maj hölls en första större Nationell/ Nordisk konferens i samarbete med Socialstyrelsen och NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) under rubriken Äldre hbtqi-personers möte med vården och omsorgen.

Konferensen riktade sig mot dem som arbetar med hbtqi- eller äldrefrågor på en övergripande nivå.

Konferensen byggde på två rapporter.:
”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden. En rapport från NIKK.
”Kommunal vård och omsorg för äldre hbtqi-personer”. En rapport från Socialstyrelsen.

Två medlemmar i Regnbågens styrelse deltog i konferensen, som hölls i Saturnus konferens i Stockholm City. Programmet innehöll föreläsningar, debatter med forskare inom genusvetenskap och NIKK (nordisk information för kunskap om kön), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Nationellt kompetens centrum anhöriga och Tillsammans.

Föreläsningarna innehöll en gedigen mängd forskningsfakta men avlöstes av två uppfriskande paneldebatter med engagerade företrädare för forskare och myndighetspersoner. 

Siktet var på att implementera forskningresultaten i verkligheten, vilket är viktigt för framtiden. Länkar till rapporterna nedan!

Konferensen avslutandes med ett tal av Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Socialstyrelsens rapport: Kommunal vård och omsorg för hbtqi-personer
NIKKs rapport: Han gick in i garderoben igen

NIKKs publikation: Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg – Resultat från ett nordiskt högnivåmöte (engelska).