Stort möte om vård och omsorg

I början av maj hölls en första större Nationell/ Nordisk konferens i samarbete med Socialstyrelsen och NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) under rubriken Äldre hbtqi-personers möte med vården och omsorgen.

Konferensen riktade sig mot dem som arbetar med hbtqi- eller äldrefrågor på en övergripande nivå.

Konferensen byggde på två rapporter.:
”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden. En rapport från NIKK.
”Kommunal vård och omsorg för äldre hbtqi-personer”. En rapport från Socialstyrelsen.

Två medlemmar i Regnbågens styrelse deltog i konferensen, som hölls i Saturnus konferens i Stockholm City. Programmet innehöll föreläsningar, debatter med forskare inom genusvetenskap och NIKK (nordisk information för kunskap om kön), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Nationellt kompetens centrum anhöriga och Tillsammans.

Föreläsningarna innehöll en gedigen mängd forskningsfakta men avlöstes av två uppfriskande paneldebatter med engagerade företrädare för forskare och myndighetspersoner. 

Siktet var på att implementera forskningresultaten i verkligheten, vilket är viktigt för framtiden. Länkar till rapporterna nedan!

Konferensen avslutandes med ett tal av Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Socialstyrelsens rapport: Kommunal vård och omsorg för hbtqi-personer
NIKKs rapport: Han gick in i garderoben igen

NIKKs publikation: Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg – Resultat från ett nordiskt högnivåmöte (engelska).

 

 

Regnbågen syns i Australien

Den australiska sajten The Senior skriver om Regnbågens kooperativa hyresrättsförening och hur seniorboende för HBT-personer kan startas. Artikeln har kommit till efter Julie Peters besök i Sverige, som vi tidigare skrivit om, se längre ner på den här sidan.

Flera av de boende i Regnbågen är med i artikeln. Läs den här.

  

Gör fotobok om Regnbågsfolk

Dokumentärfotografen Joseph Ackerman från England har besökt Regnbågens seniorboende och där talat med några av de boende om livet på ålderns höst, tankar, drömmar och reflektioner över livet.

Joseph arbetade även med att fotografera alla som deltog och fotografierna ska resultera i en fotobok som beräknas att ges ut 2025. Joseph reser till olika länder för att samla bilder och textmaterial som ska ingå i boken som kommer att belysa äldre HBT-personers tillvaro som äldre.

Länk till Joseph Ackermans webbplats.

  

  

Möte om framtidens vård

Socialstyrelsens utredare Lisette Wahlroth och Charlotte Fagerstedt har besökt Regnbågen.

Bland äldre hbtqi-personer finns det en oro över att så småningom behöva stöd från samhället i hemmet eller flytta till ett särskilt boende för äldre. Oron handlar främst om mötet med personalen: att inte blir bra bemött, att personalen inte har hbtqi-kompetens och att ständigt möta ny personal.

Det visar en kartläggning av inställningen till kommunal vård och omsorg för äldre och hbtqi-personer som Socialstyrelsen gjort och som vi berättade om här i höstas. 

Nu har det arbetet gått in i ett nytt skede. Socialstyrelsens utredare har besökt representanter för målgruppen – bland annat Regnbågens seniorboende – för att få in synpunkter inför arbetet med att ta fram ett kunskapsstöd och undervisningsmaterial riktad till vården och omsorgen.

Det blev ett konstruktivt samtal mellan de två utredarna och de drygt 20 personer från Regnbågen som kom till ett möte som arrangerades i boendets aula.

Kartläggningen finns att ladda ner här.

De som har synpunkter att lämna till till utredarna kan göra det här.


Regnbågen med i Australiens TV

Nu finns det en film från kända australiska transkvinnan Julie Peters besök i Stockholm i oktober (läs mer längre ner på sidan). Filmen från hennes besök på vårt HBT-boende har nu visats i hela australien i ABC, som är landets rikstäckande public service-TV.

Hon besökte Regnbågen för att få inspiration till skapande av ett motsvarande seniorboende i sitt hemland.

Här finns en en kort trailer om programmet (på Facebook).

Start watching with a free ABC account. (26 min film.)

 

 

Regnbågen först bland HBT-boenden

Den irländska webbtidningen gcn listar Regnbågen först i sin genomgång av seniorboenden för HBT-personer i Europa och USA. Att Regnbågen kommer först beror på att boendet är det äldsta för HBT-seniorer, grundat 2009.

Sedan dess har en del andra boenden tillkommit. Dock saknas sådana än så länge i nästan alla länder. De som finns har långt ifrån tillräckligt med platser för att ge sina länders HBT-personer ett tryggt åldrande i gemenskap. Dock finns det ett stort intresse på många håll för att öppna egna HBT-seniorboenden. Det syns tydligt i den mängd besökare som Regnbågen får från andra länder och andra världsdelar, det senaste från Australien.

Här är andra seniorboenden för HBT-personer som nämns i artikeln:
Tonic Housing i London Storbritannien.
Villaverde District, Madrid, Spain.
Roze Hallen, Amsterdam, Nederländerna.
Rainbow Vista, Oregon, USA.
Living Out, Södra Kalifornien, USA.

Artikeln i webbtidningen gcn är saklig och välskriven och kan läsas här.
 

 

Äldreforskare hit från Barcelona

Äldreforskaren Stephan Biels från Barcelona har besökt Regnbågen.

Har visades runt på seniorboendet av Regnbågens ordförande Pia och styrelseledamöterna Zusanne och Anders. Besökaren fick en svensk fika på caféet på Rio.

Stephan Biels berättade att han gjort många resor och besök olika HBT-boenden för seniorer för att informera sig om deras olika verksamheter. Vid  rundvandringen var han mycket imponerad och sa att han själv skulle kunna tänka sig bo på Regnbågen, med dess sociala gemenskap och trygghet.

  

  

Australiens ambassad besökte Regnbågen

På bilden Australiens konsul Samuel Kwon, Regnbågens Suzanne och Anne, Australiens ambassadör Frances Sagala, Regnbågens Pia (ordförande) och Anders.

Australiens ambassadör Frances Sagala och landets konsul Samuel Kwon har varit på studiebesök på Regnbågens seniorboende. Besöket är en följd av de kontakter som knöts i höstas vid det event som arrangerades av Regnbågen och den australiska transkvinnan Julie Peters. Ett event som filmades av australiens rikstäckande public service-TV, och sedan följdes av mingel på den australiska ambassaden.

Nu fick ambassadören en rundvandring på seniorboendet och mycket information från fyra styrelseledamöter i Regnbågen. Frances Sagala var intresserad av våra erfarenheter med särskild tanke på att ett första seniorboende för HBT-personer planeras i Australien, med Julie Peters som initiativtagare.

Frances Sagala är ny ambassadör för Australien i Sverige, Finland, Estland och Lettland.


 

Regnbågen uppmärksammas i finsk TV

Christer Fällman och Petri Hämälainen i Regnbågens seniorboende.

Seniorboendet Regnbågen har väckt intresse i Finland för att det är ett boende som skänker trygghet när homofobin gör sig påmind ute i världen. Landets public serveicekanal YLE har varit i Stockholm för att filma och intervjua boende i Regnbågen. Det har blivit en ett 11 minuters TV-inslag och en artikel. 

Se filmen här (det är viktigt att välja svensk text först om man inte kan finska).

Här finns artikeln.

 

 

Oro för attityder inom äldreomsorgen

Många äldre hbtqi-personer känner oro för att behöva flytta till äldreboende eller få hemtjänst, bland annat för att de är osäkra på bemötande och kunskap hos personalen. Samtidigt har endast en mindre andel kommuner ett aktivt hbtqi-arbete kopplat till likabehandling av äldre. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. Kartläggningen visar att många äldre hbtqi-personer känner oro inför att ta del av kommunal vård och omsorg, bland annat när de tänker på mötet med vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst eller äldreboende.

– Många kan tidigare ha upplevt stigmatisering eller diskriminering och är därmed oroliga för framtiden som äldre och att behöva äldreomsorg. Det kan handla om oro för att bli bemött negativt eller om huruvida personalen har kunskap om hbtqi-frågor. De vi har intervjuat lyfter också fram att personalkontinuitet kan vara extra viktigt för att skapa trygghet, säger Charlotte Fagerstedt, projektledare på Socialstyrelsen.

Kartläggningen belyser flera områden som behöver utvecklas i den kommunala vården och omsorgen för äldre htbqi-personer, för att nå en ökad kunskap och kompetens. Bland annat föreslår Socialstyrelsen att det tas fram kunskapsstöd på området riktat till vården och omsorgen, något som också efterlysts av kommuner.

Medlemmar i Regnbågens seniorboende finns bland dem som lämnat sina synpunkter till kartläggningen. Läs mer och ladda ner kartläggningen här.

 

Besök av Tysklands ambassad

Samlade i Regnbågens entré: Björn Borgwardt frånTysklands ambassad, Christina Michal, Pia Faxén och Zusanne Ahlin på Regnbågen, Christina Beinhoff, Tysklands ambassadör, Anders Niska, Regnbågen.

Regnbågen kooperativa hyresrättsförening har haft besök av Tysklands  ambassadör med medarbetare. Vi presenterade vårt boende och berättade om vilka fördelar som finns med vårt boende för vår HBT-grupp jämfört med eget boende.

Bland fördelarna finns att vi kan uppleva trygghet, jämställdhet, och respekt. Därutöver finns alla fördelar som vårt boende kan ge oss av gemenskap och aktiviteter för att bryta ensamhet och ge bättre mental hälsa. Förutom att det är ett boende i en högkvalitativ miljö.

  

Möte om bemötande i vård och omsorg

Regnbågens ordförande Pia Faxén, Kajsa Salem på Sörmlands region och Ander Niska från Regnbågens styrelse.


Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har deltagit i en konferens om HBTQI-certifiering och diplomering för landets regioner, som är huvudmän för vård och omsorg. Arrangör var Östergötlands region och flera andra regioner deltog.

Regnbågens styrelse var inbjuden och våra representanter fick tillfälle att presentera vårt seniorboende och skapa förståelse om behovet av speciella boenden för vår grupp av seniorer. Vi talade om vårt behov av förståelse för hur vård (vårdcentraler, sjukhusvård) och även den kommunala hemtjänsten behöver utföras för att våra behov ska tillfredsställas. 

Certifiering och utbildning när det gäller våra behov och respekt för våra olika personligheter inom vår HBT-grupp är en nödvändig del. Vi presenterade vårt boende och visade på valfriheten som är viktig för oss. 

 

Journalistelever på Regnbågen

Regnbågen har haft besök av två elever från journalisthögskolan JMK vid Stockholms Universitet. Som ett led i sin utbildning ska de göra ett radioinslag om behovet av mötesplatser för hbtq-personer.

Besökarna uppskattade rundvandrigen i boendet och de har även gjort en videointervju med Regnbågens grundare Christer Fällman.

På bilden Regnbågens ordförande Pia Faxén, eleven Lydia Bandolin, Regnbågens  Christina Michal och eleven Elsa Åberg.

 

 

Regnbågsmingel på ambassad

Vid den australiska transkvinnan Julie Peters event i Regnbågens aula – notisen nedan –  deltog både Australiens public service-TV och en representant för landets ambassad. Det återgäldades med en inbjudan till en mottagning på Australiens ambassad. Anne deltog som representant för Regnbågens styrelse på minglet med ambassadpersonal och dussintals deltagare  i en internationell konferens. 

Konferensen var en del i ett internationellt arbete för att förbättra situationen för HBTQI+-personer i länder över hela världen. Det arbetet sker i Global Equality Fund, som nu samlade deltagare från hela världen för sitt höstmöte med Sida som värd. 

Fonden administreras av USA:s utrikesdepartement med stöd från en rad länder, bland dem Sverige, och är främst inriktad på att hjälpa gräsrotsorganisationer och aktivister att skydda HBTQI+-personer från förföljelse och att främja deras mänskliga rättigheter.

Se vidare https://www.state.gov/global-equality-fund/

  

Uppskattad show på Regnbågen

Julie Peters föreställning filmades inför stor publik.

Det blev fullsatt i Regnbågens aula vid det senaste eventet. Uppemot 100 medlemmar, boende i Regnbågen och Rio och deras vänner kom för att lyssna när den australiensiska transkvinnan Julie Peters berättade om sitt liv. 

Dragartisterna Reine och Miss Tobi underhöll till välkända låtar av ABBA, som är populära i Australien.

Allt spelades in av TV-bolaget ABC, ett rikstäckande australiensiskt public servicebolag som gör en dokumentär om Julie Peters. De intervjuade också boende och filmade lägenheter och lokaler i Regnbågen.

Julie Peters är 72 år och vill skapa ett seniorboende för HBT-personer likt Regnbågen i Australien. 

Hennes berättelse var i grunden den som många transpersoner har gemensam. En uppväxt där man inte passar in, blir missförstånd och mobbad, även i utbildning och arbete. En berättelse som egentligen är tragisk men som gavs med glimten i ögat, mycket självironi och många roliga poänger om samhällsnormen när det gäller kön. 

Julie Peters föreställning gjorde stor succé bland åhörarna. Vi får hoppas att programmet om henne kommer att visas i Sveriges television. 

Dragartisterna Reine och miss Tobi underhöll till gamla godingar av ABBA.
Regnbågens Stuart Ward var huvudarrangör för besöket och hälsade alla välkomna.
Miss Tobi, Julie Peters och Reine tackar publiken.

 

Besök av brittiska ambassadören

i mitten Storbrittaniens ambassadör Judit Gough omgiven av Regnbågens värdar Zusanne, Stuart, Chris och Pia.

Den sjätte oktober hade Regnbågens representanter Pia Faxén, Christina Michal, Zusanne Ahlin och Stuart Ward nöjet att hälsa den brittiska ambassadören Judit Gough välkommen till vårt seniorboende.

Hon visades runt på i bostäder och lokaler i boendet och och på husets träffpunkt Rio. Judit Gough, som själv är HBT-person, har tidigare tjänstgjort i Sydkorea, Georgien och Ukraina. Hon berättade om sina tidigare erfarenheter. Hon lärde sig koreanska, georgiska och ukrainska. Idag pratar hon utmärkt svenska.

Sällskapet berättade för Judit Gough om Regnbågens tillkomst och historia. Hon visade beundran för Regnbågen och stort intresse för oss och vad vi gör. Innan hon gick vidare fick hon material om Regnbågen och en inbjudan till ett evenemang med australiensisk tv den 12:e oktober.

 

Regnbågens tioårsjubileum

Ett femtiotal av Regnbågens medlemmar kom till jubileumsfirandet.

Under hösten 2013 flyttade de första boende in i Regnbågen. Sju års gediget arbete gav resultat!

Detta firades nyligen av ett femtiotal medlemmar lördag den 16:e september på restaurang 580m2, Sandhamnsgatan 6. Efter att ordförande Pia Faxen hälsat alla välkomna berättade Björn Lundstedt och Agneta Sparre, som tillhörde de första boende, om sina personliga upplevelser och minnen från den tiden.

Stämningen var på topp. God mat och uppskattad underhållning av Tommy Löbel Swing Band förgyllde firandet. 

 

 

Samtal om HBT-kompetens hos hemtjänst

Anders Österberg, socialdemokratiskt biträdande borgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden, har bjudit in Christer Fällman till Stadshuset för ett samtal om vad som händer inom hemtjänst och vilka förbättringar som kan göras för äldre HBT-personer.

De diskuterade även några tankar om hur man kan flagga för Prideveckan i förtid för de turister som besöker Stockholm.

  

Regnbågen förebild i Frankrike

Besökaren Vincent Lacoste med Regnbågens Anders Niska, Pia Faxén, och taxen Nina. Fotograferade gjorde Christer Fällman.

Vincent Lacoste som sammanställer sin Master Degree in Management of Health Organisation har besökt seniorboendet Regnbågen för att få kännedom om de skandinaviska metoderna gällande vård- och omsorg.

Vincents Lacostes mål är att under de kommande åren få delta i skapandet av ett liknande boende för äldre HBT-personer i Lyon.

  

Två statsråd på Regnbågen

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) och jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) i mitten, omgivna av boende på Regnbågen samt två i sitt följe under besöket.

Två statsråd har besökt Regnbågen och de hälsades välkomna av Pia Faxen, Anders Niska, Christer Fällman, Christina Michal, Björn Lundstedt och Stuart Ward från Regnbågen.

Det var jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) och Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) med följe som visades runt på Regnbågens seniorboende på Sandhamnsgatan 6. Värdfolket berättade om Regnbågens tillkomst och historia. Statsråden visade stort intresse och var mycket nyfikna på vårt HBT-seniorboende.

Vidare diskuterades behovet av HBT-anpassad hemtjänst och ytterligare seniorboenden för HBT-personer.