Besök från Fi

Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ i stadshuset och ordförande i Stockholms stad råd för mänskliga rättigheter, har besökt Regnbågens seniorboende på Gärdet tillsammans med Hanna Wigerdal, kommunikatör vid Fi.

De träffade Regnbågens ordförande Christer Fällman och flera andra boende. Samtalen handlade om omsorg för äldre i Sverige och varför resurserna inte räcker till för att få en individuell vård i ”världsklass”. Diskussionerna handlade även om förbättrad utbildning för personal inom hemtjänsten, som i dag spelar en allt större roll för att möte de behov som finns när vi som äldre ska bo hemma så länge som möjligt.

Christer Fällman tog även upp en diskussion kring utökat mandat till kommunens biståndsbedömare, som har en mycket viktig roll när det gäller rätt placering  vid rätt tidpunkt för äldre personer med behov av plats på ett vårdboende.

Regnbågen informerade på Pridemöte

Ann Mari Lindqvist, styrelseledamot i Regnbågen, informerade om seniorboendet under  East Pride i Norrköping den 25–26 maj 2018.

Ett tjugotal intresserade kom till pridecaféet på Träffen för att lyssna och lära mer. Dagen därpå publicerade lokaltidningen Folkbladet en större artikel  där Ann Mari Lindkvist var med och berättade om Regnbågen. Läs artikeln här.

Uppskattat medlemsmöte

Jan Hammarlund gjorde ett mycket uppskattat framträdande på Regnbågens medlemsmöte den 18 maj.

Mötet inleddes med förhandspremiär av  filmen Leva. Älska som ska visas runt om i landet efter sommaren. Salongen blev fullsatt och filmen, som skildrar inflyttande i Regnbågen vid starten 2013, fick ett varmt mottagande.

Därefter blev det mingel med bubbel och pizzaslice till sånger av Jan Hammarlund i Regnbågens restaurang, Kleins Rio.

 

Liberaler besökte seniorboendet

En mindre grupp från HBT-liberalerna besökte Regnbågens seniorboende lördag den 14 april. Vi diskuterade behovet av omsorg utifrån den egna historien, för äldre hbt-personer som tidigare har klassats som kriminella och sjuka från samhällets sida.

Regnbågens representanter Zusanne, Berndt och Christer guidade också runt på boendet för att visa på vilken service och vilka aktiviteter som erbjuds för dem som bor inom fastigheten i kvarteret Rio.

 

Finskt besök på Regnbågen


Även i Finland finns det ett behov av att starta boende för äldre hbt-personer.  Regnbågens seniorboende
 har haft besök av från Finland av föreningen Seta LGBTI rights (en motsvarighet till RFSL:s riksförbund). Husvärden Matias Juhano och ordförande Christer Fällman guidade gästerna och berättade om Regnbågen.