Internationellt vårdprojekt på besök

Swedish Care International, som är specialiserat på äldre- och demensvård, har arrangerat ett internationell besök på Regnbågen för sina partners i ett europeiskt projekt, ”Care of Cares”.

Det var en grupp forskare som skriver på en avhandling som besökte oss på Regnbågen under ledning av Katarzyna Hess-Wiktorn. Gruppen bestod av personer från yrkesskolor och vårdrelaterande organisationer från bland annat Österrike, Tyskland, Turkiet, Nordirland, Italien och Holland.

Värdar för besöket var ordförande Ulf Wester och styrelseledamot Mattitjahu Juhano.