Besök från Kina


Deputy General Manager från det kinesiska företaget Talengen Care (Kina), som samarbetar med stiftelsen Silviahemmet och Swedish Care International har besökt seniorboendet Regnbågen tillsammans med representanter från vård- och omsorg i Beijing.

Frågorna var många. Förutom uppbyggnaden av seniorboendet Regnbågen intresserade sig besökarna för dagens vård av äldre i Sverige. Vidare diskuterades den betydelse som utevistelse har för äldre och personer med en demensdiagnos.