Besök från Kanada

Besökarna från Toronto, Kanada.

Regnbågen har haft ett mycket uppskattat besök på boendet från George Brown College Toronto, Kanada. Professor Annie Stoneburgh och professor Steffanie Adams och deras elever fick guidad visning och svar på sina frågor av radarparet Björn Lundstedt och Christer Fällman.

Följande dag väntade en visning av Sinnenas Trädgård och nya berättelser om hur vi skapar hållbar vård med hög kvalitet. 

Regnbågen riktar ett tack till CEPA Foundations Europeiska kontor i Tyskland som gjorde detta besök möjligt.