Besök från Järfälla kommun

Regnbågens ordförande Pia Faxén och kommunikatör Christer Fällman har tagit emot ett besök av Veronica Ekman på Järfälla kommun.
Hon arbetar på socialförvaltningens kvalitetsenhet med kommunens vård- och omsorgsboenden. Är sjuksköterska i botten men har nu en kvalitetshöjande roll. Hon har i uppdrag att omvärldsbevaka HBTQ när det gäller kvalité för den för målgruppen.
Veronica besökte Regnbågens Seniorboende för att bland annat diskutera äldre HBTQ-personers behov gällande hemtjänst och äldreomsorg. En aktuell frågeställning är om det går att skapa mer vidsynthet inom äldrevården när det gäller persona –l och hur gör vi det?