USA-besök på Regnbågen

Lena R Hann och Daniel Cuneo från USA har besökt Regnbågens seniorboende. Besökarna är verksamma i Chicago med frågor om hälsa, könsidentitet och sexualitet. På bilden är de omgivna av Regnbågens kommunikatör Christer Fällman (i rött) och ordförande Pia Faxén (i randigt). 

Besöket på Regnbågen var en del i en förstudie till en kurs de ska hålla nästa år. Kursen blir om hälsa under hela livscykeln och de återkommer då till Sverige tillsammans med 15 studenter. 

Syftet med besöket i Europa var att skapa kontakter samt ge en bild av hur hälsa och välfärd ser ut i olika länder i Europa, och att ta med den informationen hem till USA som ett exempel att visa upp.