Samarbete om äldrefrågor

Anders och Javier i Regnbågens styrelse deltog nyligen som representanter för föreningen i ett äldremöte hos RFSL Stockholm.

Anders Niska i Regnbågen är aktiv i äldrefrågor och samarbetar med RFSL Stockholm. Han är även aktiv i föreningen Hjärnkoll.

Temat var hur vi på olika håll och tillsammans kan arbeta för att synliggöra och förbättra äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor.

Jo Tengblad Söder på RFSL Stockholm var sammankallande och förutom Anders och Javier deltog representanter från bland annat Svensk demenscentrum, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. De två sistnämnda berättade om sitt regeringsuppdrag som går ut på att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor respektive behov av och tillgång till kommunal vård och omsorg.

Det var en mycket intressant och givande nätverksträff i dessa oerhört viktiga frågor. Uppföljning är utlovad till hösten.