Studiebesök från Australien

Christer Fällman och Toby Bolton i Regnbågens trädgård.

Toby Bolton från Melbourne Australien har under tre dagar besökt Regnbågens Seniorboende. Toby är anställd på Thorne Harbour Health som är Victorias största HBTIQ+ samhällsorganisation. De arbetar för mental hälsa, minskade alkohol- och drogskador, med HIV-tjänster, hemtjänst, boende och opinionsbildning.

Toby Bolton samordnar programmet för boende och hemlösa och är på en utforskande rundtur i flera av Europas städer och USA för att se hur man bäst kan tillgodose samhällets behov ett HBTQI+-boende i Melbourne. Toby besöker seniorboendet på Gärdet för att få veta mer om vad som har varit mest effektivt i processen och söker inspiration när de nu ska utforma sitt bostadsprogram.