Regnbågen med i The Guardian

Behovet av boende för äldre HBT-personer sprider sig i Europa, vilket även visar att målgruppen vågar att ta mer plats i samhället. Journalisten Michael Segalov på The Guardian har skrivit en utförlig artikel som belyser de äldres önskan om ett bra leverne till livets slut. 

I artikeln intervjuas även Christer Fällman, grundare av Regnbågens Seniorboende i Stockholm.
Läs artikeln i The Guardian