Möte med utredare på Socialstyrelsen

Regnbågen hyresrättsförening har haft ett möte med Socialstyrelsens utredare Charlotte Fagerstedt om hur hbtqi-personer ser på vård och omsorg för äldre.

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att kartlägga äldre hbtqi-personers behov av kommunal vård och omsorg och hur kommunerna möter dessa behov idag. Kommunal vård och omsorg är bland annat hemtjänst, särskilt boende för äldre och hemsjukvård.

Utredare Charlotte Fagerstedt och hbtqi-samordnare Malte Sundberg på Socialstyrelsen önskade inom ramen för detta uppdrag träffa äldre hbtqi-personer för att prata om äldreomsorg och kommunal hemsjukvård. 

Regnbågens ordförande Pia Faxén samlade sex medlemmar, fyra ur styrelsen, varav två boende, samt två boende utanför styrelsen, för ett möte fredagen de 27 januari. Var och en fick redogöra för egna eller anhörigas/närståendes erfarenhet av kommunens vård och omsorg, hur de upplevt den? 

Vid den följande diskussionen framkom stora brister vad gäller kontinuitet inom hemtjänst och hemsjukvård samt stor okunskap i hbtqi frågor inom personalgrupperna. Detta leder till oro och otrygghet och i förlängningen sjukdom som belastar samhället. Bristen på regnbågsboenden för äldre hbtqi-personer där man kan ”vara sig själv” och inte behöver ”gå in i garderoben när man blir äldre” framhölls. Vi har en kölista på mer än tvåhundra personer.

Våra gäster var mycket nöjda med den information som gavs. De fick också en visning av lokalerna efteråt. 

Vi kommer att få återkoppling av mötet med eventuella förslag till förbättringar/åtgärder.