Studiebesök från USA

USA-studenter och lärare tillsammans med värdfolk från Regnbågen.

Regnbågen har haft besök av 19 studenter med lärare från colleget Augustana i Illinois, USA. De kom hit för att det inte finns något liknande seniorboende för HBT-personer i USA.
De ville lära av vår öppenhet och frihet för de boende. Regnbågen har ett självständigt boende för äldre personer som är hyresgäster vilket skiljer sig från ett mer institutionsliknande boende som är det vanliga i USA.