Besökare från Israel på Regnbågen

Delegationen från Jerusalem och Tel Aviv.

Regnbågens seniorboende fick ett värdefullt besök från Israel i slutet av juli . Delegationen av äldre personer bestod av bland andra ordföranden från Israels LGBT Golden Agers Association, vicepresidenten från Israels Reform Movement, direktören för utveckling av Jerusalem Open House samt deltagare från Senior Coordinator at the Jerusalem Open House. Besökarna kom både från Jerusalem och Tel Aviv.

Bland deltagarna fanns även vice ambassadören samt informatören från Israels ambassad. Besökarna ställde frågor gällande processen vid grundandet av Regnbågens Seniorboende. Från Regnbågens sida ställdes frågor som rörde eventuella svårigheter och ovissheten kring vad som kommer att hända med utvecklingen av de projekt som Jerusalem Open House vill genomföra, dvs ett boende för äldre HBT-personer. 

Vi på Regnbågen som visade och svarade på frågor, Pia, Björn och Christer, tackade för besöket och önskade besökarna lycka till med de fortsatta uppdragen.