Panelsamtal om HBTQi och äldrefrågor

Andrea Jacobsson, ABF Södertörn, Mari Ketolainen, Träffpunkten Haninge, Maud Holmberg, Träffpunkten Haninge, Pell Uno Larsson, RFSL, och Stuart Ward, Regnbågens seniorboende.

I samband med att ABF Södertörn medverkade i Haninge kommuns Regnbågsvecka i slutet av april inbjöds Regnbågens Seniorboende att delta i ett panelsamtal på Tallhöjdens Träffpunkt.

Regnbågens kommunikatör Stuart Ward tillsammans med Pell Uno Larsson, talesperson i äldrefrågor för RFSL, talade under temat ”Hur kan vi arbeta för att synliggöra och förbättra äldre HBTQi-personers hälsa och levnadsvillkor samt hur kan vi tillgodogöra oss deras upplevelser och erfarenheter?”

Stuart berättade om Regnbågens bakgrund, historia, status som kooperativ hyresrättsförening och ändamål. Pell Uno Larsson berättade om sina egna personliga erfarenheter och erfarenheter av sitt arbete på RFSL med äldre HBTQi-personer. Frågor ställdes från publiken innan mötet förklarades som avslutat.