Regnbågen förebild i Frankrike

Besökaren Vincent Lacoste med Regnbågens Anders Niska, Pia Faxén, och taxen Nina. Fotograferade gjorde Christer Fällman.

Vincent Lacoste som sammanställer sin Master Degree in Management of Health Organisation har besökt seniorboendet Regnbågen för att få kännedom om de skandinaviska metoderna gällande vård- och omsorg.

Vincents Lacostes mål är att under de kommande åren få delta i skapandet av ett liknande boende för äldre HBT-personer i Lyon.