Samtal om HBT-kompetens hos hemtjänst

Anders Österberg, socialdemokratiskt biträdande borgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden, har bjudit in Christer Fällman till Stadshuset för ett samtal om vad som händer inom hemtjänst och vilka förbättringar som kan göras för äldre HBT-personer.

De diskuterade även några tankar om hur man kan flagga för Prideveckan i förtid för de turister som besöker Stockholm.