Möte med utredare på Socialstyrelsen

Regnbågen hyresrättsförening har haft ett möte med Socialstyrelsens utredare Charlotte Fagerstedt om hur hbtqi-personer ser på vård och omsorg för äldre.

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att kartlägga äldre hbtqi-personers behov av kommunal vård och omsorg och hur kommunerna möter dessa behov idag. Kommunal vård och omsorg är bland annat hemtjänst, särskilt boende för äldre och hemsjukvård.

Utredare Charlotte Fagerstedt och hbtqi-samordnare Malte Sundberg på Socialstyrelsen önskade inom ramen för detta uppdrag träffa äldre hbtqi-personer för att prata om äldreomsorg och kommunal hemsjukvård. 

Regnbågens ordförande Pia Faxén samlade sex medlemmar, fyra ur styrelsen, varav två boende, samt två boende utanför styrelsen, för ett möte fredagen de 27 januari. Var och en fick redogöra för egna eller anhörigas/närståendes erfarenhet av kommunens vård och omsorg, hur de upplevt den? 

Vid den följande diskussionen framkom stora brister vad gäller kontinuitet inom hemtjänst och hemsjukvård samt stor okunskap i hbtqi frågor inom personalgrupperna. Detta leder till oro och otrygghet och i förlängningen sjukdom som belastar samhället. Bristen på regnbågsboenden för äldre hbtqi-personer där man kan ”vara sig själv” och inte behöver ”gå in i garderoben när man blir äldre” framhölls. Vi har en kölista på mer än tvåhundra personer.

Våra gäster var mycket nöjda med den information som gavs. De fick också en visning av lokalerna efteråt. 

Vi kommer att få återkoppling av mötet med eventuella förslag till förbättringar/åtgärder.

 

Inbjudan till USA:s ambassad

Regnbågens ordförande Christer Fällman var inbjuden till  en mottagning på på den amerikanska ambassadörens residens i Stockholm den 23 augusti 2017.

Inbjudan kom från USA:s ambassads chargé d’affaires David Lindwall och Australiens ambassadör H E Jonathan Kenna.

Mottagningen riktades till ”Partners for Inclusion and Human Rights” och syftet med mottagningen var att främja erkännandet av HBT-rättigheter som mänskliga rättigheter.

 

Många besökare under Stockholm Pride


Den 3 augusti 2017 fick Regnbågens kooperativa hyresrättsförening besök av ett stort antal journalister från länder där det är otänkbart att starta ett boende för hbtq-personer.

Besökarna kom från bland annat Vietnam, Kosovo, Ryssland, Sydafrika, Bangladesh, Ukraina, Zimbabwe och Vitryssland. Tack till Svenska institutet för det fina samarbetet.

Ett flertal av de boende arbetade också aktivt under Prideveckan för att sprida budskapet om mångfald och allas lika rätt till kärlek.