Studiebesök från Australien

Christer Fällman och Toby Bolton i Regnbågens trädgård.

Toby Bolton från Melbourne Australien har under tre dagar besökt Regnbågens Seniorboende. Toby är anställd på Thorne Harbour Health som är Victorias största HBTIQ+ samhällsorganisation. De arbetar för mental hälsa, minskade alkohol- och drogskador, med HIV-tjänster, hemtjänst, boende och opinionsbildning.

Toby Bolton samordnar programmet för boende och hemlösa och är på en utforskande rundtur i flera av Europas städer och USA för att se hur man bäst kan tillgodose samhällets behov ett HBTQI+-boende i Melbourne. Toby besöker seniorboendet på Gärdet för att få veta mer om vad som har varit mest effektivt i processen och söker inspiration när de nu ska utforma sitt bostadsprogram.

   

Samarbete om äldrefrågor

Anders och Javier i Regnbågens styrelse deltog nyligen som representanter för föreningen i ett äldremöte hos RFSL Stockholm.

Anders Niska i Regnbågen är aktiv i äldrefrågor och samarbetar med RFSL Stockholm. Han är även aktiv i föreningen Hjärnkoll.

Temat var hur vi på olika håll och tillsammans kan arbeta för att synliggöra och förbättra äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor.

Jo Tengblad Söder på RFSL Stockholm var sammankallande och förutom Anders och Javier deltog representanter från bland annat Svensk demenscentrum, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. De två sistnämnda berättade om sitt regeringsuppdrag som går ut på att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor respektive behov av och tillgång till kommunal vård och omsorg.

Det var en mycket intressant och givande nätverksträff i dessa oerhört viktiga frågor. Uppföljning är utlovad till hösten. 

 

USA-besök på Regnbågen

Lena R Hann och Daniel Cuneo från USA har besökt Regnbågens seniorboende. Besökarna är verksamma i Chicago med frågor om hälsa, könsidentitet och sexualitet. På bilden är de omgivna av Regnbågens kommunikatör Christer Fällman (i rött) och ordförande Pia Faxén (i randigt). 

Besöket på Regnbågen var en del i en förstudie till en kurs de ska hålla nästa år. Kursen blir om hälsa under hela livscykeln och de återkommer då till Sverige tillsammans med 15 studenter. 

Syftet med besöket i Europa var att skapa kontakter samt ge en bild av hur hälsa och välfärd ser ut i olika länder i Europa, och att ta med den informationen hem till USA som ett exempel att visa upp.

Besök från Järfälla kommun

Regnbågens ordförande Pia Faxén och kommunikatör Christer Fällman har tagit emot ett besök av Veronica Ekman på Järfälla kommun.
Hon arbetar på socialförvaltningens kvalitetsenhet med kommunens vård- och omsorgsboenden. Är sjuksköterska i botten men har nu en kvalitetshöjande roll. Hon har i uppdrag att omvärldsbevaka HBTQ när det gäller kvalité för den för målgruppen.
Veronica besökte Regnbågens Seniorboende för att bland annat diskutera äldre HBTQ-personers behov gällande hemtjänst och äldreomsorg. En aktuell frågeställning är om det går att skapa mer vidsynthet inom äldrevården när det gäller persona –l och hur gör vi det?
 

Liberalerna besökte Regnbågen

HBT-Liberalerna har besökt Regnbågens Seniorboende. Med på mötet för att berätta om föreningen och styrelsens arbete var Pia Faxén, Regnbågens ordförande (på bilden), och Christer Fällman, adjungerad kommunikatör (bakom kameran).

  

Fullsatt event hos Regnbågen

Det blev full hus när Regnbågen bjöd på en uppskattad middag med underhållning i boendets restaurang 580 Mat & Bar.

Hela 50 medlemmar deltog. Och det bjöds på en vällagad buffé med lax, kyckling och vegetariskt.
Showdivorna Gegeh och Björta höll ett högt tryck med en rad schlager och några allsånger. Deras tekniker Andreas såg till att ljud och ljus fungerade perfekt.
Regnbågens styrelseordförande Pia Faxén tackade artisterna. De fick ta emot blommor av styrelseledamöterna Agneta Sparre och Zusanne Ahlin.
Pia Faxén berättade också för de närvarande medlemmarna om vad som är på gång i föreningens arbete och presenterade styrelsen.

Stämningsfullt firande

Ett fyrtiotal av Regnbågens medlemmar kom till årets julkonsert med koloratursopranen Angela Wannbäck. Hon bjöd på en varierad repertoar med traditionella julsånger och bitar ur musikaler,  ackompanjerad av pianisten Jan Erik Sandvik.
Stämningen och gemenskapen var på topp.

Medlemmarna njöt av glögg, lussekatter och pepparkakor.
Johan Lignell och Jane Lundvall berättade om Sveriges första vård- och omsorgsboende för äldre HBTQI-personer, Hanveden strax söder om Stockholm. Det går att flytta dit även om man bor på någon annan ort.
Mötet inleddes med några välkomnande ord från Regnbågens ordförande Pia Faxén.

  

Första äldreboendet för HBTQI-personer

Barbro Westerholm, liberaleras årsrika politiker som tog bort sjukdomsstämpeln på homosexuella under sin tid som chef för socialstyrelsen, var en av talarna när Sveriges första vård- och omsorgsboende för HBTQI-personer invigdes. 
Boendet drivs av Frösunda äldreomsorg och är en avdelning inom vård- och omsorgsboendet Hanveden i Handen. Personalen på avdelningen är HBTQI-certifierad av RFSL. Boendet har inledningsvis 9 platser för denna grupp, men kan komma att få fler om det finns efterfrågan. 
Foton av kända HBTQI-personer pryder väggarna i det smakfullt inredda boendet. Det utlovas aktiviteter och evenemang med inriktning på målgruppen och en volontärpool från RFSL ska göra regelbundna besök.
  

   

Många kom till regnbågsmöte

Nästan 50 personer kom till höstens första möte för medlemmar i Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 
Stämningen var på topp. Den 19 september blir det extrastämma om de förnyade stadgar som presenterades på mötet.

Föreningens juridiska rådgivare Aud Sjökvist berättade och svarade på frågor om stadgeändringarna.
Deltagarna välkomnades av ordförande Pia Faxén och bjöds på en läcker vegetarisk middag.
Gladys del Pilar underhöll med några väldigt uppskattade sånger.

Sabuni på Regnbågen

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni har besökt seniorboendet Regnbågen för att lyssna och ta till sig om vilka önskningar som kan finnas för den äldre HBT-gruppen i framtiden. Vi diskuterade bland annat behovet av fler lägenheter men även behovet av biståndsbedömt boende i Stockholm där äldre HBT-personer kan känna sig trygga och välkomna.

  

Stor artikel om Regnbågen

Tidningen ETC har i sitt senaste nummer en hela tio sidor lång artikel om Seniorboendet Regnbågen. Det är föreningens grundare Christer Fällman samt Björn Lundstedt som berättar sina livs historier och förklarar varför det behövs ett eget boende för seniora HBT-personer, ett boende där man kan vara trygg från de fördomar som fortfarande kan finnas i samhället.